23-09-2019

SEO (Search Engine Optimization), koji je u svijetu prisutan dugi niz godina, postaje standard i u našoj državi.

Konkurencije je sve više, web stranice su dostupne kako ogromnim kompanijama tako i lokalnim cvjećarnicama, stoga morate povesti računa o strukturi i sadržaju vašeg site-a.

IT Odjel, između ostalog, svojim klijentima pruža i uslugu SEO-a, kroz sve faktore koji su potrebni kako bi se, s vremenom, vaša web stranica rangirala u vrh organske pretrage na internetskim tražilicama.

Što je ustvari SEO

Kada bismo htjeli predstaviti SEO kroz neku najosnovniju definiciju, to bi bilo da je SEO prilagođavanje vaše stranice Google-ovim algoritmima kako biste bili zapaženi i bolje rangirani u organskoj pretrazi od konkurencije.

Dva su bitna faktora optimizacije:

  1. On-page SEO i
  2. Off-page SEO

On-page optimizacija

Osnova on-page optimizacije jeste pisanje optimiziranog sadržaja koji postaje najvažniji dio vaše web stranice. Što zapravo znači optimiziran sadržaj? To bi značilo da vaša web stranica mora biti napisana po unaprijed istraženim ključnim riječima ili frazama koje korisnici ukucavaju tijekom pretraživanja, a povezane su sa vašom djelatnošću. Naravno, sadržaj mora biti i informativan i zanimljiv i koristan budućim čitateljima.

Kao što smo već napisali, tekst mora biti napisan po ključnim riječima, a ne da se te ključne riječi umeću u već napisan tekst. Takvu praksu, kao i slične nelegalne aktivnosti koje se još zovu i „Black Hat“ Google prepoznaje i kažnjava brisanjem web stranice s rezultata pretraživanja.

Off-page optimizacija 

Off-page optimizacija vaše web stranice bila bi cjelokupna aktivnost koja se poduzima izvan samog pisanja optimiziranog sadržaja, a koja pomaže u rangiranju stranice na Google tražilici.

IT Odjel i SEO

I jedan i drugi korak optimizacije vaše web stranice su povezani i podjednako važni za uspješno rangiranje na tražilicama.

A Odjel digitalnog marketinga IT Odjela zna oba ova koraka implementirati u klijentovu web stranicu.

Stoga, ukoliko je došlo vrijeme da optimizirate vaš site (a vrijeme je, jer posjedovanje osnovnih informacija o vama i vašoj tvrtki više nije dovoljno kako biste se istakli na tržištu) ili ste na početku vaše internetske prisutnosti, kontaktirajte nas, pomoći ćemo vam da dospijete u vrh organske pretrage na internet tražilicama, gdje i pripadate.