Client: Služba za zapošljavanje, županija Livno

Županijski zavod za upošljavanje osnovan je odlukom Vlade Hercegbosanske županije 16.ožujka 2000 godine. Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u ispostavama Livnu, Tomislavgradu, Drvaru, Kupresu, Glamoču i Bosanskom Grahovu. Osnovne funkcije Zavoda su posredovanje pri upošljavanju, profesionalno usmjeravanje, materijalno osiguranje za vrijeme neuposlenosti, aktivna politika u zapošljavanju i izobrazba.  

 

Awesome projects we've done together

It is amazing how much we can accomplish when we're in it together

Like what we do?