LESR Support application for Central Osiguranje

ITO je implementirao LESR aplikaciju za podršku za Central Osiguranje.

LESR Support je upravljačka platforma koja na lak način povezuje davatelje usluga s korisnicima usluga.
Davatelj usluge, primjerice osiguravajuća kuća, omogućava svojim klijentima, osiguranicima, dodatnu sigurnost i zaštitu prilikom putovanja kroz mogućnost prijave kvara, automobilske nezgode ili nesreće kroz aktiviranje "Putnog anđela".
Osim osiguravajućih kuća, LESR Support može biti korisna aplikacija i kod drugih djelatnosti: Taxi službe, Telecom operateri, Uredima Civilne zaštite, kod Smart City projekata i ostalih djelatnosti u kojima je dvosmjerna komunikacija nužnost ili potreba.
Za više informacija, kao i ukoliko želite preuzeti demo verziju, posjetite:
https://lesr.solutions/lesr-support/

Similar projects

Like what we do?