U mnogim ITO projektima možemo naći mnoštvo studentskih i obrazovnih projekata. Elektroskolarb.ba bio je dio projekta studentske prakse za kreiranje školske web stranice. Stranica je razvijena na platformi Drupal, koristeći jquery, PHP, javaScript i slične moderne tehnologije.

Similar projects

Like what we do?